Școala Gimnazială „Înv. Nicolae Ispas” Clondiru găzduiește 5 clase învățământ primar - 91 elevi și 4 clase învățământ gimnazial - 62 elevi. Școala are 4 săli de clasă, o bibliotecă și cancelarie.

Inv. Magdalena Dinu